ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Παρέχουμε στους πελάτες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με εγγυημένα αποτελέσματα. Η πολυετή εμπειρία και η εξειδίκευση μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο προς ιδιώτες όσο και προς επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Επίβλεψη λογιστηρίων και εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων
 • Μηχανογραφήσεις επιχειρήσεων και ανάπτυξη θεμάτων λογισμικού
 • Σχεδιασμός/Σύνταξη και Παρακαλούθηση Οικονομοτεχνικών μελετών ΕΣΠΑ/ΟΑΕΔ/Αναπτυξιακός Νόμος
 • Εργατικό Δίκαιο - Εταιρικό Δίκαιο - Εμπορικό Δίκαιο
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
 • Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 • Γ.Ε.ΜΗ.
 • Μισθοδοτικά επιχειρήσεων
 • Παραμετροποίηση εφαρμογών λογιστικής
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Εργασίες προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων
 • Μισθωτήρια/ΕΝΦΙΑ
 • Πόθεν έσχες
 • Ρυθμίσει οφειλών σε Δημόσιο/Ασφαλιστικούς φορείς/Εξωδικαστικός μηχανισμός
 • Λοιπά επιδόματα (Θέρμανσης, Α21 κ.λπ.)